79. SLOVENSKÝ DEŇ

Čo/What:          79th ANNUAL SLOVAK DAY / SLOVENSKÝ DEŇ  
Kedy/When:      Nedeľa 16. júla 2017  
Kde/Where:      Croatian Club Karlovac, 1860 Thompson Road South, Milton, Ontario  

Organizuje:     1. Okresný zbor Kanadskej slovenskej ligy

Bude to celodenná udalosť, so sv. omšou ráno o 11-tej, kultúrnym program v popoludňajších hodinách kde vystúpi tanečný súbor "Východná" aj ďaľší, s tancom a zábavou do neskorého večera s muzikou Mira Letka. Nepotrebujete si nič zabaliť so sebou, okrem snáď zopár záhradných stoličiek. Jedlo si budete môcť kúpiť. K dispozícii bude tiež bohato zásobený bar s tradičnými nápojmi (Zlatý Bažant, slivovica) a ďaľším výberom, aj nealkoholických nápojov. Rôzni výrobcovia budú po ruke predávať svoj tovar. Záujemci o predaj svojich výrobkov zatelefonujte na 905-680-6737 a získate podrobné informácie. Tiež, ak niekto má 'Slovenský talent' a chce vystúpiť na Slovenskom dni, skontaktujte horeuvedené číslo.

Vstupné sa bude vyberať pri vchode... $ 10 pre dospelých. Parkovanie bude k dispozícii bez príplatku.

**VSTUP PRE PSOV JE ZAKÁZANÝ**

76 SD Mapa

It will be an all-day event; with mass at 11:00 in the morning, a cultural program in the afternoon with performances from the Vychodna dancers and others,and dancing to the music of Miro Letko in the evening. No need to pack anything with you, other than perhaps some lawn chairs. Food will be available to buy.  There will also be a full bar with alcoholic (Zlaty Bazant beer and slivovica among them but not restricted to only those) and non-alcoholic beverages.  Various vendors will be on hand and selling their wares.  Anyone interested in selling their products can contact 905-680-6737 to obtain particulars.  Also, if anyone has a 'Slovak talent and wants to perform at Slovak Day, they can contact the above number as well.

Admission  will be charged at the gate ... $10/adult.  Parking will be available at no extra charge.

** NO DOGS ALLOWED**

 

 

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada